این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > پرداخت هزینه کنگره
.: پرداخت هزینه کنگره


توضيحات: هزينه ثبت نام براي مجموعه خدمات برگزاري همایش، داوري و چاپ چکيده در کتاب چکيده ها و اصل مقاله در مجموعه مقالات، دريافت بسته هاي ويژه همايش، گواهي حضور و ارائه مقاله و دو وعده پذيرايي ناهار و یک وعده شام و یک وعده صبحانه همراه با 4 ميان-وعده در دو روز برگزاري همايش و ساير هزينه هاي جانبي است. براي شرکت هر مقاله، اعم از شفاهي، پوستر يا چاپ، ثبت نام حداقل يکي از نويسندگان آن ضروري است. ساير نويسندگان يک مقاله در صورت تمايل به حضور و دريافت بسته هاي همايش لازم است به صورت شرکت کننده آزاد ثبت نام نمایند.

گواهي حضور براي هر فرد و ارائه مقاله و چاپ مقاله منوط به ثبت نام نهايي است.

2- شرکت کنندگان بدون مقاله

شرکت در همايش براي عموم دانشجویان آزاد بوده و منوط به پرداخت هزینه شرکت در همایش می باشد. ليکن چنانچه مايل به دريافت کتاب همايش و بسته هاي ويژه همايش و نيز گواهي حضور و استفاده از پذيرايي ناهار و ميان­ وعده هستيد لازم است هزينه ثبت نام را پرداخت نماييد. خدمات ارائه شده به شرکت کنندگان آزاد همانند نويسندگان مشابه خواهد بود. ارائه کارت دانشجويي در زمان همایش الزامي است.

  • از شرکت کنندگان محترم خواهشمند است در روزهای کنگره کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.
  • سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها هزینه ایی پرداخت نمی کنند.

نحوه ثبت نام

·         ضروری است شرکت کنندگان برای واریز وجه ابتدا در وبگاه همایش ثبت نام کنند و پس از مراجعه به قسمت واریز وجه، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید:

·         واریز به حساب ( حواله بانکی): در این روش وجه به شماره حساب همایش واریز و سپس اطلاعات حواله بانکی توسط متقاضی در قسمت مربوطه ثبت خواهد شد.

·         نکته بسیار  مهم: دانشجویانی که مقاله آن ها به صورت پوستر یا سخنرانی پذیرفته شده است و تمایل به شرکت در همایش را دارند باید جهت واریز هزینه اقدام نمایند.

قابل توجه پژوهشگران:

نسبت به ثبت نام  اطمینان حاصل نمایید زیرا در صورت انصراف به هیچ عنوان هزینه واریز شده به حساب معاونت توسعه پژوهش دانشگاه ، استرداد نمی گردد. 

نام بانک و شعبه: بانک ملی به نام حساب درآمد های اختصاصی  

نام صاحب حساب: معاونت توسعه پژوهش و فناوری

شماره حساب : 2178372370005

هزینه ثبت نام :

توضیحات

قیمت( تومان)

شرکت کنندگان

ردیف

-

20000

شرکت در کارگاه ها

1-

-

75000

شرکت کنندگان با مقالات پذیرفته شده

2-

بدون مقاله

100000

شرکت کنندگان آزاد

3-

اسکان داده نمی شود.

75000

شرکت کنندگان فعال و با مقاله پذیرفته شده از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

4-

اسکان داده نمی شود.

100000

شرکت کنندگان آزاد از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

5-


·        
هزینه ثبت نام می بایست پس از پذیرش مقاله توسط ارائه دهنده آن حداکثر طی 72 ساعت

پرداخت گردد. در صورت عدم پرداخت، مقاله شخص دیگری جایگزین خواهد شد.

·          هزينه شرکت در کارگاه هاي آموزشي جداگانه محاسبه و می بایست همزمان با پرداخت  هزینه

ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد و دارای پذیرش مقاله در کنگره پرداخت گردد.

·         زمان ثبت نام شرکت کنندگان آزاد در همایش از تاریخ 10 تا 25 بهمن می باشد.

·         افرادی که به صورت شرکت کننده آزاد یا فعال دارای مقاله در همایش حضور دارند در اولیت ثبت
نام کارگاه ها قرار می گیرند.

·         قابل توجه افرادی که تنها متقاضی استفاده از کارگاه ها می باشند، دبیرخانه کنگره هیچ مسئولیتی در قبال اسکان، وعده غذایی و مجموعه خدمات کنگره ندارد. 

 


 آدرس دبیر خانه کنگره : اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،معاونت توسعه پژوهش و فن آوری ،
طبقه هم کف واحد 16 ، کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس 33738225-061   کد پستی 15749-61357

  Email:src95@ajums.ac.ir