این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
              
برای دانلود مقالات پذیرفته شده اینجا کلیک کنید

برای دانلود فرمت سخنرانی و پوستر اینجا کلیک کنید

دانلود دفترچه زمان بندی کنگره

دانلود برنامه جدید کارگاهای کنگره

قالب پوستر 70*50 می باشد

  اطلاعیه ها
 
توجه                                                               توجه

قابل توجه دانشجویان اهوازی که مقاله آنها بصورت پوستر پذیرفته شده است می توانند چکیده مقاله خود را در قالب طراحی شده موجود در سایت قرار داده و تا ساعت 14 مورخ 7 اسفند ماه به ایمیل کنگره ارسال نمایند که مراتب چاپ آن توسط کمیته تحقیقات دانشجویی انجام شود در صورت عدم تحویل به موقع، این واحد مسئولیتی در قبال چاپ آن نداشته و به عهده خود دانشجو می باشد.
  Email:src95@ajums.ac.ir 

دانشجویانی که مقالات آن ها پذیرفته شده است ظرف 72 ساعت پس از تاریخ پذیرش مقاله هزینه شرکت در کنگره را به حساب بانک ملی که در سایت کنگره قرار داده شده است واریز نمایید. در صورتی که پرداخت هزینه شرکت در کنگره توسط ارائه دهنده مقاله واریز نگردد مقاله دیگری جایگزین خواهد شد.

***********
دانشجویانی که تمایل به حضور آزاد در کنگره و شرکت در کارگاه دارند از تاریخ 5 اسفند ماه می توانند نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایند. لازم به ذکر است که ظرفیت حضور محدود می باشد.
***********
هزینه شرکت در کنگره برای شرکت کنندگان دانشجوی اهواز بصورت آزاد و دارای مقاله 250.000 ريال می باشد
هزینه شرکت کنندگان آزاد 500.000 ريال و شرکت کنندگان دارای مقاله 250.000 ريال و هزینه ثبت نام در کارگاه ها 100.000 ريال می باشد.
این کاهش هزینه ها به دلیل مقارن بودن با دهه مبارک فجر تا تاریخ 30 بهمن ماه خواهد بود.

***********
شرکت کنندگاه محترم جهت ثبت در کنگره و کارگاه ها و ارسال فیش های پرداختی در پروفایل خود ابتدا به صفحه خدمات سپس به صفحه ارسال فیش در پنل کاربران مراجعه نمایید.

***********
مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 30 بهمن تمدید شد

***********
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:

درج affilation کمیته تحقیقات دانشجویی در هنگام ارسال خلاصه مقالات الزامی میباشد.

Student Research Committee,Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences,Ahvaz,Iran

***********


تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان

 آدرس دبیر خانه کنگره : اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،معاونت توسعه پژوهش و فن آوری ،
طبقه هم کف واحد 16 ، کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس 33738225-061   کد پستی 15749-61357

  Email:src95@ajums.ac.ir